งานตามรอยพระยุคลบาท
 • ( 14 กันยายน 2560 )

  วันที่ 13 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 335 วัน โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี, นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง, พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ภายในงานมีการเปิดหอนิทัศน์ราชภัฏ ให้ประชาชนได้เข้าชม การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และภาคประชาชน การกล่าวปฏิญาณตน ยืนไว้อาลัย 89 วินาที และร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีผู้ร่วมถวายความอาลัยในครั้งนี้มากกว่า 3,000 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มา :www.vru.ac.th,http://pr.vru.ac.th

 • นักศึกษาวิชาตามรอยพระยุคลบาทเข้าเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ ( 13 กันยายน 2560 )

  วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท งานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 135 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

 • นักศึกษาวิชาตามรอยพระยุคลบาทเข้าเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ ( 13 กันยายน 2560 )

  วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.-12.30 น. นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท งานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 134 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

 • นักศึกษาวิชาตามรอยพระยุคลบาทเข้าเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ ( 13 กันยายน 2560 )

  วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท งานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 200 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

 • นักศึกษาวิชาตามรอยพระยุคลบาทเข้าเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ ( 13 กันยายน 2560 )

  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท งานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 178 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

 • นักศึกษาวิชาตามรอยพระยุคลบาทเข้าเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ ( 13 กันยายน 2560 )

  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.-12.30 น. นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท งานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 155 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

 • นักศึกษาวิชาตามรอยพระยุคลบาทเข้าเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ ( 13 กันยายน 2560 )

  วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท งานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 176 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

 • นักศึกษาวิชาตามรอยพระยุคลบาทเข้าเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ ( 13 กันยายน 2560 )

  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 รอบ 10.30 น.-12.30 น. นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท งานวิชาศึกษาทั่วไป จากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาการบินและการโรงแรม จำนวน 37 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026