วีดีโอ
 • แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ใหม่ล่าสุด

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดทำวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 • สัมภาษณ์ผลกระทบจากการบริการวิชาการสู่ชุมชน

  สำนักส่งเสริมการเรียนรุ้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผลกระทบจากการบริการวิชาการสู่ชุมชนตำบลสวนพริกไทย และชุมชนตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี

 • ThaiPBS เวทีสาธารณะ : คนของพระราชา

  ThaiPBS เวทีสาธารณะ : คนของพระราชา

 • VTR แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความยาว 8.30 นาที Update 21/05/2014 ผลิตรายการโดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ในหลวงรัชกาลที่ 9 พิธิเปิดพระอนุสาวรีย์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2518

 • โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ผศ.นเรศ  ยะมะหาร ร่วมเป็นเกียรติวาดภาพประกอบเพลงตามรอยพ่อ 

 • แนะนำมหาวิทยาลัย

  แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

e-mail : learnoffice@vru.ac.th

โทรศัพท์/Fax: 02-9093026

เบอร์ภายใน: 253

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026