สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Office of Learning Support and Academic Services)

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180


ติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-9093026, แฟกซ์ : 02-9093026
Email : learnoffice@vru.ac.th

เวลาติดต่อสำนักฯ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.30 น. ถึง 16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์