22 ตุลาคม 2562 เรื่องเล่าความสำเร็จ ตอนที่ 5: น้ำพริกปลาป่น...บ้านคลองบางโพธิ์ [ปทุมธานี]


#เรื่องเล่าความสำเร็จ ....เรื่องเล่าของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อน

ตอนที่ 5: น้ำพริกปลาป่น...บ้านคลองบางโพธิ์ [ปทุมธานี]

#ยุทธศาสตร์ราชภัฏ #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น #ปทุมธานี


เปิดอ่านไฟล์เอกสาร

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ