22 ตุลาคม 2562 งานประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 11/2562


ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรสำนักเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ


วันที่ 31 ตุลาคม 2562
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ