สมัครด่วน! เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล รอบวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563


สมัครด่วน! เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล รอบวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร 02-909-3026  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

วันที่ 21 มิถุนายน 2562
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ