ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมัครด่วน! เปิดฝึกอบรมแล้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ( 02 มีนาคม 2560 )

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดฝึกอบรมแล้ว ทุกวันพุธ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน ฐานเรียนรู้นํ้าส้มควันไม้ ฐานเรียนรู้จุลินทรีย์วิถีธรรมชาติ ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ฐานเรียนรู้พลังงานโซลาเซลล์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โทร 02-909-3026 สายใน 253

 • เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 24 มกราคม 2560 )

  สมัครด่วน! เปิดรับสมัครอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล รอบวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 (รับอบรม รอบละจำนวน 100 คนเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เบอร์โทร 02-909-3026 สายใน 253 ในเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.

 • วันที่ 25 ธันวาคม 2559 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 28 ธันวาคม 2559 )

  วันที่ 25 ธันวาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 98 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่งเป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

 • วันที่ 11 ธันวาคม 2559 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 28 ธันวาคม 2559 )

  วันที่ 11 ธันวาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 105 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

 • 27 พฤศจิกายน 2559 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 28 ธันวาคม 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 117 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

 • 13 พฤศจิกายน 2559 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 22 พฤศจิกายน 2559 )

  13 พฤศจิกายน 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 104 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

 • 30 ตุลาคม 2559 จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 106 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

 • 9 ตุลาคม 2559 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 118 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026