ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 22 พฤษภาคม  2559 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 112 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการ เป็นวิทยากรฝึกอบรม  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น.

 • 1 พฤษภาคม  2559 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  1 พฤษภาคม  2559  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 98 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการ เป็นวิทยากรฝึกอบรม  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น.

 • วันที่ 10 เมษายน 2559  โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 112 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น.

 •  27 มีนาคม 2559  โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 106 คน  โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา08.00-12.00 น.

 • 13 มีนาคม 2559 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 103 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น. 

 • 28 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 110 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น.

 • 14 กุมภาพันธ์ 2559  โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 107 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น

 • 31  มกราคม 2559  โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( 04 พฤศจิกายน 2559 )

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 110 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา นักวิชาการชำนาญการ จากขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น.

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026