กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา โรงเรียนเชียงรากน้อย และโรงเรียนบ้านสร้าง

ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา โรงเรียนเชียงรากน้อย และโรงเรียนบ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเรียนรู้และฝึกอบรมรายวิชา "โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ : โคกหนองนา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง โดย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และบุคลากรสำนักเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รูปภาพเพิ่มเติม >> https://1th.me/P8epM  (ที่มา : https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/4377393775721002)

 


23 March 2023

Learn VRU