ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

GeniusScienceLab
ติดตามชมคลิปวิดีโอ VRUU2T ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ได้ที่นี่เลยจ้า

16 September 2022

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น ชนะเลิศลำดับที่ 3 ประเภทบุคคลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14 September 2022

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

3 September 2022

GeniusScienceLab
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าพิจารณากับวารสารมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่

2 September 2022

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จตำบลช้างใหญ่รับการรับรองสถานที่ผลิต (อย.)และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. )

31 August 2022

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิธีกรในการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการนำเสนองานวิจัยในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”
พิธีกรในการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการนำเสนองานวิจัยในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

21 September 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

20 September 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ”การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.”

20 September 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

19 September 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

19 September 2022

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมหว่านข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมหว่านข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปทุมธานี

14 September 2022

ณ แปลงนาสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

สื่อวิดีโอเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม