ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญศิริ ไพรจิตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ที่ได้รับรางวัล “Valaya outstanding awards” ในสาขาบุคลากรปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Great Practitioners)

27 July 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัลและรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ระดับเหรียญเงิน ประจำปี 2565

27 July 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดี กับ อ.วิณากร ที่รัก เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

3 May 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566

21 February 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

3 November 2022

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

25 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND
25 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

25 August 2023

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

24 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND
24 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

24 August 2023

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

 22 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND
22 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

22 August 2023

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

21 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND
21 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

21 August 2023

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

16 สิงหาคม 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก  และLEARN-Happy Work Place กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด 
16 สิงหาคม 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก และLEARN-Happy Work Place กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด 

16 August 2023

ณ ร้าน Aprilhouse cafe ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 8 สิงหาคม 2566 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
8 สิงหาคม 2566 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

8 August 2023

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

หนังสือเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

สื่อวิดีโอเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม