การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีวางพวงมาลา

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ที่กำหนดจัดขึั้นในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3ulUWfn  Cr:งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.vru.ac.th/

http://learn.vru.ac.th/learn/

(ที่มา : https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/4566838643443180)


31 May 2023

Learn VRU