กิจกรรมการเตรียมความพร้อมคอร์สอนรมเชิงปฏิบัติการ เกษตรยามเย็น ณ ทุ่ง VALAYA LAND

ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ความมั่นคงทางด้านอาหาร

เราพร้อมแล้ว คุณพร้อมยัง? วันนี้อาจารย์นักพัฒนาฯ เดินหน้า เตรียมความพร้อมคอร์สอนรมเชิงปฏิบัติการ เกษตรยามเย็น ณ ทุ่ง VALAYA LAND กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 16.00 – 17.30 น.

Cr:https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/4776367625823613 


31 May 2023

Learn VRU