19 ตุลาคม 2565 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์นักพัฒนา และบุคลากรสำนัก เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

รูปภาพเพิ่มเติมม : https://bit.ly/3TbM31i

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=5286267744833596&set=pcb.5286276681499369 

#วไลยอลงกรณ์

#สสร

#valaya 


3 December 2022

Learn VRU