การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีและ

ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี ในการประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Cr:https://www.facebook.com/learnofficevru/posts/pfbid02MnHRvRR8VyWDNojagrpZAoYNkiLBv8E61oSADRQAgkzn6a547dQdjWrQ4yQAycGol

ดูรุปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://shortest.link/7iW4 

#วไลยลงกรณ์

#valaya

#สสร


3 December 2022

Learn VRU