17 พฤศจิกายน 2565 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์นักพัฒนา และบุคลากรสำนัก เข้าร่วมประชุม

และกิจกรรม LEARN-Happy Work Place มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดผู้บริหาร อาจารย์นักพัฒนาและบุคลากรสำนัก

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.facebook.com/photo?fbid=5366367080156995&set=pcb.5366323630161340

#วไลยอลงกรณ์

#สสร

#valaya


3 December 2022

Learn VRU