10 มกราคม 2566 ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร

ณ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืนผลิตภัณฑ์ข้อมูลในแพลตฟอร์ต RJ 38 โดยมีอาจารย์นักพัฒนา และผู้รับจ้างเก็บและจัดส่งข้อมูล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=5527478710712497&set=pcb.5527480004045701

#วไลยลงกรณ์

#valaya

#สสร


27 January 2023

Learn VRU