19 มกราคม 2566 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย

ณ วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 มกราคม 2566
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ณ วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และอาจารย์นักพัฒนา เข้าร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว
ณ วัดศาลาแดงเหนือ
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://shortest.link/dD-I
Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=5555147904612244&set=a.1655371387923268


#วไลยลงกรณ์
#valaya
#สสร


27 January 2023

Learn VRU