23 มกราคม 2566 การประชุมการเตรียมความพร้อมงาน U2T for BCG to Smart City

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

วันที่ 23 มกราคม 2566

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมงาน U2T for BCG to Smart City พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์นักพัฒนา บุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ทั้งในระบบ online และ onsite

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/ulnhY

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=5566395463487488&set=pcb.5566416573485377

#วไลยอลงกรณ์

#สสร

#valaya


27 January 2023

Learn VRU