15 กันยายน 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก และLEARN-Happy Work Place กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก

และLEARN-Happy Work Place กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด 

วันที่ 15 กันยายน 2566

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก ครั้งที่ 9/2566

และการมอบของขวัญวันเกิดย้อนหลังและล่วงหน้า

-นางสาวเพ็ญศิริ ไพรจิต (20 กันยายน) นักวิชาการเกษตร

-นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงค์ (11 กันยายน) นักวิชาการศึกษา

-อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล (24 กันยายน) อาจารย์นักพัฒนา

โดยมีผู้บริหาร อาจารย์นักพัฒนา และบุคลากรสำนักเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=6333166593477034&set=pcb.6333167130143647

#สสร

#วไลยอลงกรณ์


6 December 2023

Learn VRU