9 พฤศจิกายน 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี

เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก ครั้งที่ 10/2566

พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=6541037226023302&set=pcb.6541044149355943

#สสร

#วไลยอลงกรณ์


6 December 2023

Learn VRU