17 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University อินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยฐานที่ 1 เยี่ยมชมหอนิทัศน์ราชภัฏ และในฐานที่ 2 ได้เรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมลูกอมปลาอารมณ์ดี
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนำเยี่ยมและฝึกปฎิบัติการกิจกรรมดังกล่าว

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รูปภาพเพิ่มเติม >>>> https://1th.me/PEJyh

#สสร
#วไลยอลงกรณ์


6 December 2023

Learn VRU