25 ธันวาคม 2566 (กิจกรรมปีใหม่) Merry Christmas & Happy New Year 2024 

ณ อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 (กิจกรรมปีใหม่) Merry Christmas & Happy New Year 2024 

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี

ร่วมงานกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ และอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ปี 2567 ที่จะมาถึง โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมในกิจกรรม

สุขสันต์วันปีใหม่ ขออวยพรให้ครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขและความอบอุ่น รวมทั้งขอให้การงานของคุณประสบความสำเร็จและก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอให้มีความสุขสวัสดิ์ในวันขึ้นปีใหม่นะคะ 

ณ อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รูปเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/D6BeO

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=6710737609053262&set=pcb.6710750129052010 

#วไลยอลงกรณ์

#สสร 


2 March 2024

Learn VRU