12 มกราคม 2567 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ

วันที่ 12 มกราคม 2567

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี

เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://1th.me/TLlRN

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=6771081993018823&set=pcb.6770975179696171

#สสร

#วไลยอลงกรณ์


2 March 2024

Learn VRU