19 มีนาคม 2567 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ

วันที่ 19 มีนาคม 2567

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี

เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 2/2567

พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=7032485843545102&set=pcb.7032510976875922

#สสร

#วไลยอลงกรณ์


25 July 2024

Learn VRU