สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

    สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่ประกาศจัดตั้งเป็น ทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีงานในส่วนที่สํานักฯ รับผิดชอบประกอบด้วย งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และงานบริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

GeniusScienceLab
ขอเชิญร่วมงาน U2T for BCG to Smart City:กาลครั้งหนึ่ง เมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง

24 January 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

3 November 2022

GeniusScienceLab
อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ อาจารย์นักพัฒนา เข้ารับประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จากหม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

27 October 2022

GeniusScienceLab
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าพิจารณากับวารสารมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่

19 October 2022

GeniusScienceLab
ติดตามชมคลิปวิดีโอ VRUU2T ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ได้ที่นี่เลยจ้า

16 September 2022

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

23 มกราคม 2566 การประชุมการเตรียมความพร้อมงาน U2T for BCG to Smart City
23 มกราคม 2566 การประชุมการเตรียมความพร้อมงาน U2T for BCG to Smart City

23 January 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

20 มกราคม 2566 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและศึกษาดูงาน  ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่
20 มกราคม 2566 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่

20 January 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

19 มกราคม 2566 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
19 มกราคม 2566 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย

19 January 2023

ณ วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

18 มกราคม 2566 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน
18 มกราคม 2566 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน

18 January 2023

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

 13 มกราคม 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน
13 มกราคม 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน

13 January 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

10 มกราคม 2566 ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร
10 มกราคม 2566 ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร

10 January 2023

ณ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

หนังสือเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

สื่อวิดีโอเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

บริการและข้อมูลอื่นๆ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์ม / คู่มือ
แบบฟอร์ม / คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ให้บริการ

จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน/สายตรงผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)